Parotěsné a paropropustné pásky

Jedná se o vnější a vnitřní uzávěry připojovací spáry, která se nachází mezi osazovacím rámem a ostěním stavebního otvoru. Známé jsou také pod pojmem "funčkní pásky". Hlavním cílem je bránit pronikání vlhkého vzduchu do spáry, kde by mohlo docházet k degradaci montážní pěny (PUR) a výrobku samotného. Po osazení výrobku a zapravení se jedná se o okem "neviditelnou" stavebně-konstruční část budovy. Naše společnost používá dlouhodobě pásky známé a osvědčené značky Illbruck.
Vnitřní pásky brání vnikání vzdušné páry do připojovací spáry. Obsah páry se mění v závislosti na období a převážně v zimě je tento efekt největší.
Venkovní pásky velmi účinně brání srážkovému dešti, aby nedocházelo k vnikání vody do spáry a současně odvádí případnou vlhkost ven.

Oba typy pásek jsou lepeny po celém obvodu z jedné strany na okenní rám a z druhé strany na zdivo. Preciznost nalepení pásek je důležitá i v detailech. Zdivo (podklad) musí být zarovnaný, od mastnoty a nečistot. Rohové spoje jsou vázané na spojení dvou pásek, popř. doplňkovým vytmelením pro jejich precizní spojení. Přelepení kotvících plechů vyžaduje dodatečně vytmelení nekrytých míst.

V současnosti je platná norma, která určuje, aby každá otvorová výplň byla montována s funkčními páskami. U nízkoenergetických a pasivních domů jsou tyto pásky nutností.
Interiérové parotěsné pásky v bodech:
  • vzduchotěsná a parobrzdící zábrana
  • brání vzniku plísní
  • přerušuje tepelný most
  • do určité míry brání pronikání hluku zvenčí

Exteriérové paropropustné pásky  v bodech:
  • vodotěsná a paropropustná membrána
  • brání zatékání do fasády (a v zimě jejímu promrzání), odvádí vnitřní vlhkost
  • ochrana výplně spáry proti UV záření, mechanickému poškození nebo přívalovému dešti (odolnost až 600 Pa)
  • přerušuje tepelný most