Protihlukové sklo

Komfort bydlení se v oblasti oken odráží v estetické kráse, funkčnosti, dlouhé životnosti a ochrany před nepříjemným hlukem zvenčí. Akutistické vlastnosti skla brání pronikání nežádoucího hluku do interiéru, který se u každé stavby může lišit.

Nadměrný hluk je poměrně nepříjemnou záležitostí dnešní doby. Zvýšený provoz a ruch z ulice působí na lidskou psychiku a ničí útulnost jinak krásného bydlení. Abychom docílili určitého komfortu, nestačí pouze vyměnit skladbu skel z dvojskel na trojskla. Obě skla dosahují podobných hodnot útlumu okolo 32 dB. Rozhodnutí, jaká skla zvolit, se odvíjí zpravidla od konkrétní stavby a jejího umístění. 

Okna se standardním izolačním sklem, která se nachází v přízemí domu u hlavní a velmi frekventované silnice, budou mít jiné požadavky na útlum hluku, než dům na samotě. Důležitá jsou frekvenční pásma, ve kterých zvukové vlny na budovu působí. Pro omezení průchodu těchto vln je vhodné použít izolační skla s různou tloušťkou jednotlivých tabulí. Nejčastěji se kombinují silnější skla a tzv. vrstvená (lepená) bezpečnostní skla, která obsahují navíc speciální fólii. Ta má dvojí efekt - bezpečnostní (ochrana zdraví a majetku) a výrazné omezení šíření zvuku do interiéru rozbitím zvukových vln.

Hodnoty hluku, které se vnímají jako snesitelné, se pohybují okolo 36dB. Pokud je třeba dosáhnout vyššího akustického útlumu, lze zvolit i skladbu dosahující hodnot 42 dB a více. Vždy záleží na velikosti skla, zasklívací tloušťce, požadavku na tepelně izolační vlastnosti skel (hodnotu Ug) a v neposlední řadě také na ceně.

Návrh protihlukových skel je vždy vhodné probrat individuálně.

Protihluková skla v bodech:
  • skladbu tvoří silnější a vrstvená skla
  • použití je vždy individuální v závislosti na stavbě
  • vyšší akustický útlum může nepatrně snižovat hodnotu Ug
  • vrstvená skla plní navíc i bezpečnostní prvek