Zasklívací lišta

Prvek okenních křídel, který zajišťuje fixování izolační dvojskla nebo trojskla. Nachází se na vnitřní straně oken nebo dveří. Odstraněním této lišty je možné vyměnit izolační sklo v případě jeho poškození.
Demontáž samotné lišty se nicméně neobejde bez jejího nevratného poškození a z tohoto důvodu je nutné počítat i s dodáním nových zasklívacích lišt.