Bezpečnostní sklo

Správná volba skla závísí na mnoha faktorech a samotná problematika výběru je velmi obsáhlá. Při výběru stavebních výplní je dobré seznámit se alespoň se základními pojmy a rozdělením.

Často jsou skla vybírána jen podle hodnoty součinetele prostupu tepla Ug nebo podle ceny. Ať už se však řeší rekonstrukce staršího domu nebo dechberoucí novostavba rodinné vily, je na místě pamatovat na ochranu zdraví a svého majetku. 

Tepelně tvrzená (kalená) skla

Jejich použití je poměrně hojně rozšířené. Takové sklo vzniká zahřátím na cca 700°C a následně je prudce zchlazeno. Vyniká vysokou mechanickou i tepelnou odolností (tepelným šoky). Oproti běžným sklům je přibližně 5x odolnější.

U tohoto typu skla může dojít k takzvanému samovolnému rozbití. Je to čistě náhodný jev, ke kterému může dojít kdykoliv po celou dobu životnosti výrobku. Příčina tohoto spontánního (samovolného) rozbití tkví v přítomnosti nečistoty ve sklovině (sulfid nikelnatý). Dosud neexistuje technologie, která umožňuje vyrobit tento typ skla tak, aby se sulfid ve skle nenacházel.  Pravděpodobnost samovolného lomu je však velmi malá.

Díky jinému vnitřnímu napětí se sklo při případném rozbití rozpadne na mnoho drobnějších tupohranných úlomků. Ačkoliv jsou tyto úlomky mnohem méně ostré, než u ulomků (střepů) běžného skla, nelze vyloučit riziko drobného poranění.

Vrstvené (lepené) sklo

Mezi min. 2 tabulemi skla je vložena jedna nebo více speciálních fólií (PVB fólie) Sklo je pak odolné vůči úderu nebo nárazu tupých nebo ostrých předmětů. Při rozbití skla nedojde k jeho roztříštění, ale úlomky zůstanou na fólii. Výhodou tohoto skla je navíc, při správném složení, i snížení hladiny hluku.

Tato skla mají široké využití v automobilovém průmyslu (čelní sklo), při ochraně důležitých osob (např. proti střelbě) nebo zvyšují ochranu proti vloupání skrze sklo.